Disclaimer

De inhoud van de website heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over PUUR Advocaten. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. Op geen enkele wijze mag deze informatie voorts worden geïnterpreteerd als enig juridisch advies.

Wij verzoeken u om PUUR Advocaten geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie toe te zenden zonder dat u hierover vóóraf met een van onze advocaten heeft gesproken.

Contact

Kantoor

+31 (0)76 523 6070
info@puuradvocaten.nl

PUUR Advocaten
Verlengde Poolseweg 18
4818 CL Breda