Faillissementen

Klik op de foto van de curator om de bij hem in behandeling zijnde verslagen te bekijken.

Jan Verwiel

Paul Kerkhof

Op grond van de Faillissementswet is de curator verplicht een periodiek verslag uit te brengen. Dit verslag is openbaar en ligt bij de griffie van de rechtbank ter inzage. Om ervoor te zorgen dat belanghebbenden op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van het verloop van het faillissement stelt PUUR de periodieke verslagen digitaal beschikbaar via deze website. Het verslag geeft slechts een globaal inzicht in de afwikkeling van een faillissement. Aan de digitale verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Kantoor

+31 (0)76 523 6070
info@puuradvocaten.nl

PUUR Advocaten
Verlengde Poolseweg 18
4818 CL Breda